Cine suntem?

cropped-asociatia-de-psihoterapie.pngPrezentarea asociaţiei

ASOCIAŢIA DE PSIHOTERAPIE PRIN RELAXARE ŞI SIMBOLURI este o organizaţie profesională având menirea de a sprijini activitatea specialiştilor în domeniul psihologiei şi în special al psihoterapiei.
Asociaţia oferă iniţere în psihoterapie prin relaxare şi simboluri, formare de psihoterapeuţi în domeniu. Garantează eliberarea de certificate de calificare pentru psihoterapeuții şi consilierii pregătiţi de către asociaţie, cu avizul Colegiului Psihologilor din România.
Alte activităţi: editură
Participări la/şi organizări de conferinţe de specialitate în ţară şi în străinătate, tabere de vară în ţară şi în străinătate, workshopuri, zile deschise, seminarii şi cursuri de specialitate.
Asociaţia oferă serviciile de specializare următoarelor categorii de persoane : psihologi, profesori, asistenţi sociali, consilieri şcolari, filozofi, sociopedagogi.

Istoric

Primul pas în înfiinţarea asociaţiei l-a constituit anul 1988 când Dr. Szőnyi Magda a început formarea specifică psihoterapiei prin relaxare şi simboluri cu un grup în Târgu-Mureş, constituindu-se astfel nuclelul iniţial format din opt psihologi. În 1990 a fost infiinţată în Ungaria Magyar Relaxációs és Szimbólumterapiás Egyesület (Asociaţia Maghiară de Psihoterapie prin Relaxare şi Simboluri), iar în anul 1997 a luat fiinţă în România Asociaţia de Psihoterapie prin relaxare şi simboluri ca filială a celei din Ungaria. Membrii asociaţiei au contribuit activ la imprementarea psihoterapiei prin relaxare şi simboluri ca metodă de sine stătătoare şi profesionistă, asociația fiind membru fondator al Federaţiei Române de Psihoterapie (FRP). Începând din anul 2009 APRS este acreditată de Colegiul Psihologilor din România (CPR) (RF-II-CJ-54/29.06.2009)
În prezent APRS are 5 formatori şi începând din 1994 anual se organizează noi grupuri de studiu.
Un eveniment important în activitatea APRS din acest an îl constituie tabăra internaţională de vară din satul Richiş.

Statut

1. Denumirea oficială a asociaţiei: ASOCIAŢIA DE PSIHOTERAPIE PRIN RELAXARE ȘI SIMBOLURI (APRS), are un caracter profesional, apolitic şi nonprofit.
2. Sediul asociaţiei este Cluj Str. Alexandu Vlahuţă nr. 7 sc. B ap. 34. Jud. Cluj, CP 400310, Tel.: 0364408226.
3. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată cu începere de la data dobândirii personalităţii juridice.
4. Scopul asociaţiei: este o organizaţie profesională având menirea de a sprijini activitatea specialiştilor în domeniul psihologiei şi în special al psihoterapiei.
5. Organele asociaţiei: a. Adunare generală; b. Consiliul de conducere; c. Comisia de cenzori
6. Încetarea şi dizolvarea asociaţiei se va produce în una din următoarele situaţii prin hotărârea Adunării generale, când scopul ei a fost îndeplinit, când scopul ei nu a fost îndeplinit, prin judecată şi alte situaţii prevăzute de art. nr. 53 din legea nr. 21/1924.
7. Jurisdicţie în caz de litigii. Diferendele ivite în cursul desfăşurării activităţii vor fi rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de insucces, litigiile vor fi soluţionate de organele judecătorești de drept comun.