Standarde de formare: consiliere prin relaxare şi simboluri şi psihoterapie prin relaxare şi simboluri.
Asociația oferă formare în limba română și limba maghiară.

 

Consiliere prin relaxare şi simboluri

Există două etape: prima etapă presupune parcurgerea a patru module, în 250 ore, care conţin autocunoaştere, analiză de proces şi seminarii teoretice care se definitivează printr-un examen. La sfârşitul examenului participanţii obţin certificatul Consilier psihologic sub supervizare în specialitatea relaxare şi simboluri. A doua etapă presupune supervizare şi seminarii teoretice, în 250 ore, care se definitivează cu analiză de caz, după care participanţii obţin certificatul de Consilier psihologic autonom în specialitatea relaxare şi simboluri.

Consilier psihologic autonom în specialitatea relaxare şi simboluri:

Atestarea la nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică se face după cinci ani de la dobândirea calităţii de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică şi presupune ca prerechizite: Atestatul de psiholog practicant autonom în consiliere psihologică; 50 de credite în consiliere psihologică prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii, pe parcursul a minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică; din aceste 50 de credite, 25 de credite trebuie să fie în asociere cu şcoala specifică de consiliere psihologică în care este atestat.

Consilier psihologic specialist în specialitatea relaxare şi simboluri:

Atestarea la nivelul de psiholog principal în consiliere psihologică se face după minium cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog specialist în consiliere psihologică. Dovada a 50 de credite obţinute după atestarea la nivelul de psiholog specialist în consiliere psihologică prin participări la cursuri, workshop-uri, conferinţe, publicaţii etc., pe parcursul a minimum cinci ani de la obţinerea statutului de psiholog specialist în consiliere psihologică; din aceste 50 de credite, 25 de credite trebuie să fie în asociere cu şcoala specifica de consiliere psihlogică în care este atestat.  Două recomandări de la doi psihologi principali în consiliere psihologică de relaxare şi simboluri în care acesta solicită atestare, care să ateste calitatea profesională a candidatului.

Psihoterapeut prin relaxare şi simboluri:

Există două etape. Prima etapă (etapa de bază) presupune parcurgerea a șapte module de autocunoaştere, analiză de proces şi seminarii teoretice (ciclul inferior – trening autogen şi ciclul superior – evocare de imagini în stare de conştiinţă modificată practică şi teorie), care se definitivează printr-un examen în urma căruia participanţii obţin certificatul de psihoterapeut sub supervizare în specialitatea relaxare şi simboluri. Această calificare se acordă la terminarea etapei de bază pentru toate diplomele admise la formare. Absolventul etapei de bază este abilitat să conducă grupe de relaxare sau să aplice individual relaxarea prin treningul autogen şi prin simboluri urmând cerinţele de supervizare.

A doua etapă (etapa superioară) presupune supervizare şi seminarii teoretice care se definitivează printr-o analiză de caz, după care participanţii obţin certificat de psihoterapeut autonom în specialitatea relaxare şi simboluri. Această calificare se acordă la terminarea etapei superioare celor care posedă diplomă de licenţă în psihologie, medici psihiatri, asistenţă socială. Psihoterapeutul specializat în terapia prin relaxare şi simboluri este abilitat pentru conducerea independentă a grupurilor pentru clienţi şi pacienţi şi pentru munca individuală cu aceştia.

Psihoterapeut specialist în specialitatea relaxare şi simboluri

Această calificare se acordă celor care au experienţă de 5 ani în specialitatea relaxare şi simboluri, au participat cu prezentări la conferinţele şi congresele organizate de asociaţie sau de alte asociaţii acreditate în domeniu.

Formator psihoterapeut în specialitatea relaxare şi simboluri

Această calificare se acordă celor care au condus minim două grupuri de autocunoaştere au 5 ani de experienţă în domeniu, desfăşoară activitate ştiinţifică cu publicaţii în această specializare şi contribuie la cercetările iniţiate de asociaţie.

Supervizor, formator

Această calificare se acordă celor care au condus 2 grupuri de formare şi au o experienţă de 2 ani în supervizare, 24 ore de cursuri teoretice şi aplicative în domeniul supervizării, 50 de ore de co-supervizare (cu un supervizor din asociaţie) desfăşoară activitate ştiinţifică cu publicaţii în această specializare şi contribuie la cercetările iniţiate de asociaţie. Calificarea de supervizor înseamnă în 5 ani două grupuri de formare şi desfăşoară activitate ştiinţifică în domeniul metodei psihoterapeutice prin relaxare şi simboluri.