Structura organizatorică

 

COMISIA DE DIRECTORI:
Președinte:   Hegyi Johanna

johanna kep

Vicepreședinți
                                       Brassai László                                                  Negrea Nicolae Călin                                     Laci_B                                        Calin

Secretar: Osváth Enikő Eva

Foto Osváth Enikő Eva


                                                          Roman Traian Ioan – membru

Traian Roman

 

Membrii Comisiei Profesionale

 

COMISIA PROFESIONALĂ A ASOCIAŢIEI DE PSIHOTERAPIE PRIN RELAXARE ŞI SIMBOLURI (APRS)

REGULAMENTUL INTERN

1. Componenţa şi scopul Comisiei

Comisia profesională este alcătuită dintr-un coordonator, şi 2 membrii psihoterapeuţi formatori – supervizori: Hegyi Johanna coordonator; Görög Ileana și Brassai László membrii comisiei profesionale.

Scopul Comisiei Profesionale constă în supravegherea respectării curriculei de formare APRS, evaluarea, verificarea şi menţinerea nivelului optim de competenţă profesională a membrilor activi şi afiliaţi la APRS,  precum şi perfecţionarea lor continuă prin participare la programe şi activităţi organizate de APRS, de asociaţii partenere, respectiv la evenimente naţionale şi internaţionale cu profil similar.

Ca puncte de referinţă în stabilirea standardelor de apreciere a nivelului de competenţă a membrilor formaţi în APRS (activi şi afiliaţi) sunt :

  • Criteriile profesionale stabilite de Federaţia Europeană de Psihoterapie, din a cărei componenţă face parte şi Federaţia Română de Psihoterapie;
  • Standardele de formare profesională în psihoterapie şi consiliere recunoscute de Colegiul Psihologilor din România.
  • Standardele de formare profesională în psihoterapie prin relaxare şi simboluri promovate de asociaţii profesionale din alte ţări recunoscute de forurile competente internaţionale.

2. Atribuţiile Comisiei Profesionale sunt:

  • Coordonează activitatea teoretico-metodologică şi formativă a APRS,
  • Selectează, evaluează, formează şi supervizează competenţa candidaţilor la formare şi a psihoterapeuţilor sub supervizare sau în poststagii formative,
  • Emite certificate de etapă şi finale pentru psihoterapeuţi şi conducători  formaţi de APRS
  • Certifică dreptul la libera practică psihoterapeutică  prin relaxare şi simboluri numai în condiţiile respectării Codului Etic şi Deontologic al APFC, integrat Codului Etic şi Deontologic al profesiei de psihoterapeut al FRP, FEP, în acord cu principiile corespondente, practicate şi de alte Asociaţii de profil pe plan internaţional.
  • Contribuie la elaborarea şi sprijinirea unor proiecte şi acte legislative privitoare la exercitarea  profesiei de psihoterapeut  în România, respectând condiţiile formative academice şi profesioniste alternative, acceptate pe plan internaţional.
  • Informează Registrul Terapeuţilor din România despre acreditarea sau retragerea acreditării unui psihoterapeut al APR.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*