Reglementari

 

Activitatea APRS este reglementată de:

 

  1. Regulamentul de formare și de evaluare a fost recunoscută prima dată de Asociația Maghiară de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri (Ungaria) în anul 1996, asociația din România funcționând ca filială a Asociației Maghiare de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri. Din anul 2013 Regulamentul de formare și de evaluare este în conformitate cu Regulamentul APRS și în conformitate cu Regulamentul Federația de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri ale Țărilor din Bazinul Carpatic, țări membre: Ungaria, Slovacia și România. Regulamentul sistemelor de formare a fost elaborat de Asociația Maghiară de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri (MERSZE). Membrii FRSTBC își elaborează și actualizează sistemele lor de formare conform cerințelor din țările respective și le actualizează conform reglementărilor CPR. Sistemul de formare și numărul de ore (autodezvoltare, teorie, supervizare) trebuie să corespundă în 90% cu cele ale Asociației Maghiare de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri (MERSZE), iar tematica teoriei și bibliografia corespund în 30%.

2. Legea nr. 213 din 27 mai 2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologic din România (CPR);

3. Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

4. Acreditarea Comisiei de Psihologie Clinica si Psihoterapie a CPR prin care se conferă APRS, recunoaşterea profesională de a desfăşura programe formative, recunoscute sub egida CPR. (Registrul furnizorilor de formare profesională în consiliere psihologică şi psihoterapie – CPR);

5. Acreditarea Federației Române de Psihoterapie prin care se conferă APRS recunoaşterea profesională de a desfăşura programe formative recunoscute sub egida FRP;

6. Sentinţa Civilă Nr. 649 din 17 decembrie 1997, pronunţată de Judecătoria Miercurea-Ciuc, privind înfiinţarea APRS cu sediul în Miercurea-Ciuc str. Salciei nr. 1. ap. 13, asociaţie profesională non-profit cu activitate de formare profesională în psihoterapie prin relaxare și simboluri.

7. Actul constitutiv APRS actualizat în 2006, (încheiere civilă nr.238 din 27 februarie 2006, Judecătoria Miercurea-Ciuc), 2007 de Judecătoria Cluj-Napoca nr 8461/211/26.07.2007.