Explorarea trecutului – resursa vitală a prezentului

Explorarea trecutului – resursa vitală a prezentului

Curs de formare continuă

08 – 09 Septembrie 2018

Argument:

Studiul vieţii în ştiinţele socio-umane constituie punctul de pornire în abordarea temei cursului. Starea actuală capacitățile, funcțiile, relațiile, conflictele tot ce crează probleme în viața noastră s-au creat în trecutul nostru personal. Starea prezentă are originea în trecut, stările anterioare acționează și în prezent. De aceea este nevoie de evocarea, conștientizarea experiențelor.  Dincolo de conjunctura prezentă, trăirile, sentimentele, gândurile noastre sunt generate sub influenţa comună a trecutului şi viitorului. Instrumentele psihoterapiei de relaxare și simboluri legate de trăirea stării autogene, evocarea unor imagini în stare meditativă, contribuie la activarea dinamizatoare a experiențelor negative în direcția autorealizării persoanei. Asociațiile legate de imaginile evocate, căutarea sensului lor contribuie la eliberarea blocajelor cauzate de experiențe negative.  

În planul personal se parcurg prin curs teoretic și prin aplicații practice semnificațiile copilului lăuntric și evocarea imaginii stării.  Contactul cu copilul lăuntric este o sursă de vitalitate și re-generare, e ca un izvor ce întreține și însuflețește setea continuă de reînnoire.

Formatorii/Supervizorii cursului:

Dr. Görög Ileana cod CPR 02977, formator psihoterapeut, supervizor în cadrul Asociația de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri și formator psihoterapeut în cadrul Societatea de Psihodramă  J.L. Moreno (SPJLM) – Brașov; specialist hospice.

Hegyi Johanna cod CPR 02776, formator psihoterapeut  supervizor în cadrul Asociația de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri;

Negrea Călin cod CPR 02310, psihoterapeut în cadrul Asociația de Psihoterapie prin Relaxare și Simboluri.

Număr de puncte credite acordate pentru participare:  12 puncte credit,

 

Cursul se adreseaza profesioniştilor din domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice, psihiatriei, consilierii psihologice și psihologiei educationale care desfaşoară activităţi de psihoterapie, consiliere psihologică sau dezvoltare și optimizare personală, în cazul copiilor şi/sau adulţilor. De asemenea cursul se adresează şi  studentilor si masteranzilor sau medicilor.

 

Programul cursului de formare continua

 

          Prima zi 08.09. 2018
9:00 – 9:50

Prezentare în plen

Hegyi Johanna

Transformarea experiențelor trecute în resursă constructivă prezentului  

10:00 – 10:50

Prezentare în plen

Dr. Görög Ileana

Trecutul ca resursă – Reflecţii privind beneficiile psihoterapiei prin relaxare şi simboluri

11:00 – 13:00

workshop

Negrea Călin

Întâlniri cu copilul lăuntric

14:30 – 16:30

workshop

Hegyi Johanna

Experiențele corporale trecut-prezent

 

Ziua a doua 09.09. 2018
09:00 – 9:50

prezentare în plen

Negrea Călin

Întâlniri cu copilul lăuntric  

10:00 – 12:00

workshop

Negrea Călin

Întâlniri cu copilul lăuntric  

12:15-13:30

masă rotundă

Dr. Görög Ileana

Perspectivele psihoterapiei de relaxare și simboluri în diferite domenii de activitate (învățământ, domeniul social, domeniul clinic și psihoterapie

14:30- 16:30

workshop

Hegyi Johanna

Experiențele corporale trecut-prezent

16:30-17:00 Hegyi Johanna

Verificarea cunoștințelor

 

FIȘA DE ÎNSCRIERE

la cursul de formare continuă

08-09 Septembrie 2018

Locul de desfășurare comuna Biertan sat Richiș, str. Principală 288, jud. Sibiu

Tema:

Explorarea trecutului – resursa vitală a prezentului

 

Taxa de participare: 150 lei

taxa de participare se va depune în contul APRS, sau se va plăti la locul de desfășurare:

Banca Transilvania RO14BTRL01301205T95238XXX cu specificarea curs de formare

NUME, PRENUME ______________________________________

ADRESĂ: ____________________________________________

Email: _______________

Telefon: _______________

PREGĂTIREA ÎN ASOCIAȚIE: ___________________

MEMBRU CPR, NR. COD CPR _______________

Data sosirii: _______________

Data plecării: _______________

Persoane de contact:

Hegyi Johanna: hegyij@yahoo.com, tel: 0748206298, 0269 258402

Osváth Enikő: enikoevaosvath@gmail.com, tel: 0758762611

Data:                                                                   Semnătura